oferta samochody HDS bhp transportu HDS kontakt

Przepisy bezpieczeństwa pracy z dźwigiem hds

 • Przed rozpoczęciem pracy dźwigiem hds musisz nabyć podstawową wiedzę o pracy i zasadach bezpieczeństwa.
 • Przed rozpoczęciem pracy hds-em zawsze włącz hamulec postojowy pojazdu i jeśli to konieczne podłóż kliny pod koła.
 • Zawsze w czasie pracy z dzwigiem hds rozsuwaj podpory i używaj nóg podporowych dźwigu. Sprawdz czy nogi hds-a mają pewne oparcie nie mogą być sterowane kiedy żuraw hds jest z ładunkiem.
 • W czasie pracy wszystkie nieupoważnione osoby muszą pozostawać poza strefą pracy dźwigu.
 • Za i rozładunek pod lub w pobliżu każdego rodzaju lini energetycznych jest wyjątkowo niebezpieczny i nigdy nie może być dozwolony.
 • Nigdy nie przekraczaj maksymalnych udźwigów przedstawionych na umieszczonej na hds-ie tabliczce ładunków.
 • Nigdy nie obracaj kulumny dźwigu hds kiedy transportowany ładunek nie jest uniesiony ponad podłoże.
 • Nigdy nie stój i nie przechodź pod powieszonym przez dźwig ładunkiem.
 • Zawsze składaj hds-a w jego pozycję transportową.
 • Jeżeli hds musi być złożony w innej pozycji np na nadwoziu cięzarówki lub transportowanym ładunku, system ramion hds-a musi być umocowany do pojazdu ciężarowego tak aby zapobiec ich ruchom na boki.
 • Nigdy nie używaj dźwigu hds do podciągania - holowania.
 • Jeśli żuraw zamontowany jest z tyłu pojazdu ciężarowego na odłączanej konsoli zawsze przy jej zdejmowaniu lub zakładaniu, zachowuj największą ostrożność w trakcie tych czynności niedozwolone jest pozostawanie na siedzeniu lub w pobliżu żurawia hds.
 • Po zakończeniu pracy hds-em zawsze wyłącz napęd pompy dżwigu.
 • Niedozwolone jest jest spawanie elementów konstrucyjnych żurawia hds bez uzyskania wskazówek i zaleceń z autoryzowanego warszatu obsługi dźwigów hds.
 • Nie przeciążaj swojego żurawia hds- przestrzegaj instrukcji podanych na tabliczce ładunków lub instrukcji obsługi hds-a
 • Pamiętaj że maksymalne dopuszczalne ładunki hds-a są ładunkami całkowitymi. Masa osprzętu np. chwytaka, palet nie może być pominięta.
 • TRANSPORT HDS WROCŁAW tel: 0601-42-18-50
 • 53-431-Wrocław ul. Pereca 4

 • oferta samochody HDS bhp transportu HDS kontakt
  Transport Ciężarowy HDS Kowalski Wrocław 2012